Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları


Kullanım Koşulları

Univadis, Medscape Network’ün bir parçasıdır ve Aptus Health International, Inc. tarafından işletilmektedir. Bu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), WebMD LLC ve Aptus Health International Inc. dahil bağlı şirketleri (toplu olarak “WebMD,” “bize”, “biz” ve “bizim” olarak anılacaktır) “Medscape Network” olarak adlandırdığımız, sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması amaçlanan web sitelerinin, mobil uygulamaların ve Medscape Network kullanıcılarının tıp haberleri, referans içeriği, klinik araçlar, uygulamalar, sponsorlu programlar, reklam, e-posta iletişimi, sürekli tıp eğitimi, pazar araştırması fırsatları ve tartışma forumları gibi kişisel ihtiyaç ve ilgi alanlarını karşılayan kişiselleştirilmiş bilgiler ve hizmetler (topluca "Hizmetler") dahil diğer kaynakların kullanımı için geçerlidir. Dilediğiniz zaman, bir Medscape Network varlığının herhangi bir sayfasının altında bulunan Kullanım Koşulları bağlantısını tıklayarak, bu Koşulların güncel halini inceleyebilirsiniz. Bu Koşulların, farklı kullanım koşullarına bağlantı içeren varlıklarımız ve hizmetlerimiz için geçerli olmadığını unutmayın. Medscape Network'ü başka bir şirket ve / veya varlıkları satın alarak genişletirsek, söz konusu şirket, kendi uygulamalarını bizimkilerle bütünleştirene dek, bu tür varlıklar üzerindeki bir bağlantı vasıtasıyla erişilebilen kendi kullanım şartlarını kullanabilir; böyle bir durumda varlıklar üzerinde Koşullar'a ilişkin bir bağlantı görüntülenecektir. Hizmetleri kullanarak, Medscape Network’ün kayıtlı bir üyesi olsanız da olmasanız da bu Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu Koşullar, Hizmetleri kullanımınızı düzenler ve bir ihlal durumunda aleyhinizde uygulayabileceğimiz bağlayıcı bir yasal sözleşme niteliği taşır. Bu Kullanım Koşullarının tamamını kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayın!

Hesap Kaydı

Tüm Hizmetlere erişmek için Medscape Network üzerinde bir hesap oluşturmanız gerekir. Kayıt işlemi, kayıt formunda ("Kayıt Bilgileri") istenilen isim, e-posta adresi, meslek, uzmanlık ve diğer bilgilerinizi paylaşmanızı ve hesabınızla ilişkilendirilecek bir kullanıcı adı ve parola seçmenizi gerektirir. Kayıt Bilgilerinizin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu ve Kayıt Bilgilerinizin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olmaya devam etmesi için gerektiğinde güncellemeyi kabul edersiniz. Verdiğiniz Kayıt Bilgilerinin doğruluğunu teyit etme ve gerektiğinde güncelleme girişiminde bulunabiliriz. Medscape hesabı kullanıcı adınızın ve parolanızın gizliliğini ve güvenliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz ve başka bir kişinin Hizmetlere erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmasına izin veremezsiniz. Hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. Hesap bilgilerinizin güvenliğinin tehlikeye altında olduğunu düşünüyorsanız, hesap ayarları özelliğini kullanarak kullanıcı adınızı ve parolanızı derhal değiştirmeli veya durumu bize bildirmelisiniz. Size yardımcı olacağız. Hesap bilgilerinize yetkisiz erişim sağlanması veya bilgilerinizin kullanımı durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Hizmetlerin Kullanımı

Hizmetler doktorlar ve diğer sağlık profesyonellerine yöneliktir. Hizmetleri kullanarak, bu Koşulları kabul etme ve bunlara uyma hakkına, yetkisine ve kapasitesine sahip olduğunuzu ve Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanmanızın yasaklanmadığını beyan ve garanti edersiniz.

Hizmetler aracılığıyla sunduğumuz bilgi ve araçlar yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bir sağlık profesyoneli olarak Hizmetleri faydalı bulduğunuzu umuyoruz. Hizmetler, hiçbir şekilde, bir tanı koyma hizmeti veya platformu olarak kullanılmak, bir tanı ile ilgili kesinlik sağlamak, belirli bir ürünü ya da tedaviyi tavsiye etmek veya kalifiye bir sağlık profesyonelinin yerini almak amacı taşımamaktadır. Hizmetleri, kullanıcılara tanı koymak veya tedavi etmek niyetiyle, herhangi bir doktor / hasta ilişkisi oluşturmak amacıyla kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Hizmetlerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden, bu tür bilgileri tedavi kararlarınızla bağlantılı olarak veya başka bir şekilde kullanmanızdan veya kötüye kullanmanızdan yalnızca siz sorumlusunuz. Bağlı olduğunuz tüm mesleki kurallara ve standartlara uyumunuzdan ve doktorluk veya diğer ilgili sağlık mesleğine ilişkin uygulamalarınızdan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

İşbu belgede belirtilen herhangi bir hususa bakılmaksızın, doktorluk veya sağlık alanındaki diğer başka bir mesleği icra etmenizle ilgili belirli yükümlülük ve sorumluluklara tabi olabilirsiniz. Hizmetlerin veya Medscape İçeriğinin yasal uyumluluğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmuyor veya garanti vermiyoruz. Hizmetleri ve Medscape İçeriğini kullanımınız ve kötüye kullanmanızla ilgili olarak yargı alanınızın yasalarına uymanız yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Medscape Network’ün, Hizmetlerin ve Medscape İçeriğinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini istediğimiz herhangi bir kişi, coğrafi alan veya yargı yetkisiyle sınırlama hakkımızı saklı tutarız.

Hizmetler aracılığıyla sağlanan profesyonel düzeydeki bilgilere erişim sağlayan bir tüketiciyseniz, bu bilgilere profesyonel tıbbi tavsiye olarak güvenmemeli veya Hizmetleri doktorunuzla veya diğer nitelikli sağlık profesyonelinizle olan ilişkinin yerine koymamalısınız. İlaçlar ve diğer tedavilerle ilgili kararlar da dahil olmak üzere tıbbi meseleler için, tüketicilerin daima doktorlarına danışmaları veya ciddi durumlarda acil tıbbi destek talep etmeleri gerekmektedir.

Bu Koşullara uymanız şartıyla, yalnızca kişisel ve mesleki alanda kullanımınız için, Hizmetleri kullanmak ve aşağıda tanımlanan şekilde Kullanıcı İçeriği ("Medscape İçeriği") dahil olmak üzere Hizmetler aracılığıyla sunulan bilgi ve materyalleri görüntülemek için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans verilemez bir lisansa sahip olursunuz. Hizmetleri, Medscape İçeriğini veya Medscape Network varlıklarını, bu Koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, kullanmayacak, kopyalayamayacak, uyarlayamayacak, değiştirmeyecek, türevlerini hazırlamayacak, dağıtmayacak, lisanslamayacak, satmayacak, devretmeyecek, halka açık göstermeyecek, kamuya açık bir şekilde faydalanmayacak, üçüncü kişilere iletmeyecek, yayınlamayacak veya bunlardan başka şekillerde faydalanmayacaksınız. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar, tarafımızca ve ilgili lisans verenlerimizce saklıdır.

Medscape Network, Medscape Network'ün bir parçası olmayan üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinden ve kaynaklardan, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bunların kullanılabilirliği veya sağladıkları içerik ve bilgiler dahil olmak üzere sorumlu veya yükümlü olmadığımızı kabul edersiniz. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar da dahil olmak üzere, üçüncü taraf kaynaklarının Medscape Network’e dahil edilmeleri, bu kaynakları onayladığımız anlamına gelmez.

Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak aşağıdaki faaliyetlerden hiçbirinde bulunmayacağınızı kabul edersiniz:

 1. Hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla, başlıklarda değişiklik yapmak veya tanımlayıcıları başka bir şekilde değiştirmek,
 2. Bir Medscape Sitesini veya Medscape Uygulamasını veya bunların herhangi bir bileşenini veya WebMD veya Medscape'in ticari markasını, logosunu veya diğer tescilli bilgilerini, duruma göre, WebMD veya Medscape'nin yazılı izni olmadan kullanmak, görüntülemek yayınlamak, alıntı yapmak,
 3. WebMD veya Medscape'in ve ilgili lisans sahiplerinin herhangi biri dahil Medscape Network'ün içerdiği telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmak,
 4. Varsa, WebMD veya Medscape tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadığı sürece herhangi bir işletme adı, e-posta, URL veya başka bir bağlamda markalarımızı, logo ticari markalarımızı veya diğer tescilli markalarımızı ihlal etmek veya kullanmak,
 5. Hizmetlerle ilgili koruyucu teknolojik önlemleri atlatmaya çalışmak,
 6. Genel olarak web tarayıcılarında bulunan yazılımlar dışında herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı, cihaz veya mekanizma kullanılarak (komut dosyaları, botlar, örümcekler, kazıyıcı, tarayıcılar, veri madenciliği araçları vb.) herhangi bir Medscape Network özelliğine veya içerdiği herhangi bir içeriğe erişmeye veya bunları aramaya çalışmak,
 7. Zincir mektuplar, saadet zinciri türü mesajlar, reklam veya spam göndermek, yüklemek, iletmek veya başka bir şekilde dağıtmak,
 8. Başka bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizin mahiyetini farklı tanıtmak veya kimlik değiştirmek,
 9. E-posta adresleri dahil olmak üzere, başkaları hakkında bilgi toplamak,
 10. Hizmetlere veya ilgili bilgisayar ya da teknik dağıtım sistemlerine müdahale etmek veya bunlarda aksaklığa neden olmak,
 11. Bir kullanıcının, ana bilgisayarın veya ağın Medscape Sitesi veya Medscape Uygulaması erişimine virüs gönderme, aşırı yükleme, flooding, spam veya e-posta ile bombalama yolu da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere müdahalede bulunmak veya müdahale girişiminde bulunmak,
 12. Başka bir kullanıcının gizliliğine saygı duymamak. Başka bir kullanıcının parolasını, telefon numarasını, adresini, anlık mesajlaşma kimliğini veya adresini veya kişisel olarak tanımlanmasına olanak verecek diğer bilgilerini ifşa etmek bu kapsama girmektedir.
 13. Herhangi bir Medscape Network varlığını, Hizmetleri veya herhangi bir Medscape İçeriğini bu Koşulların izin vermediği şekilde kullanın.

Aşağıda sayılanların herhangi birini veya tümünü önceden haber vermeksizin yapabiliriz (ancak yapmak zorunda değiliz):

 1. Medscape Network üzerindeki ortak alanlara Kullanıcı İçeriği gönderimlerini kaydetmek veya ön eleme yapmak,
 2. Hizmetleri kullanımınızı, yürürlükteki herhangi bir yasaya, yönetmeliğe, devlet talebine veya yasal sürece uyum sağlamak amacıyla, gerekli gördüğümüz durumlarda incelemek,
 3. Bu Kullanım Koşullarına uymadığına inandığımız Kullanıcı İçeriğini kaldırmak,
 4. Bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğinizi belirlediğimizde Medscape Network’e erişiminizi sonlandırmak,
 5. Medscape İçeriğini düzenlemek.

Hizmetler aracılığıyla Kullanıma Açtığınız Bilgiler

Bazı Hizmetler, kullanıcıların metin, resim, fotoğraf, şekil, grafik, grafik, rapor, veri ve ses ("Kullanıcı İçeriği") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içerik göndermesine olanak tanır. Kullanıcı İçeriği Kayıt Bilgilerini içermez. Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği gönderdiğinizde, bize, söz konusu Kullanıcı İçeriğini, herhangi bir medya aracılığı ile, gün itibariyle bilinmeyen, zaman içinde geliştirilebilecek herhangi bir formatta veya şekilde, Medscape Network’ün içinde ve dışında, Medscape Gizlilik Politikasına uygun herhangi bir amaca yönelik olarak dağıtmaya, paylaşmaya, kopyalamaya, barındırmaya, halka açık sergilemeye, alıntı yapmaya, etiketlemeye, değiştirmeye, uyarlamaya, satmaya, türevlerini çıkarmaya, kullanmaya ilişkin sürekli, münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, telifsiz, tam ücretli, devredilebilir, alt lisanslı (birden fazla üçüncü taraflı) lisans vermiş olursunuz. Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz tüm Kullanıcı İçeriğinden yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu kabul edersiniz. Tüm Kullanıcı İçeriğinin tek ve münhasır sahibi olduğunuzu veya bu Koşullarda belirtilen Kullanıcı İçeriğindeki hakları tarafımıza vermek için gerekli olan tüm haklara, lisanslara, onaylara ve sürümlere sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Hizmetler aracılığıyla sağladığınız Kullanıcı İçeriğinin, gizlilikle ilgili olanlar ve ayrıca en iyi klinik ve etik uygulamalar da dahil ancak bunlarla sınırlama olmaksızın geçerli yasalara uygun olmasını sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmetlere herhangi bir Kullanıcı İçeriği göndermeden önce, bir kişiyi tanımlayan veya bir kişinin tanımlanmasını makul bir şekilde mümkün kılabilecek bilgileri (örneğin ad, e-posta adresi, sosyal güvenlik numarası, sigorta numarası veya diğer benzersiz kimlik numarası, biyometrik tanımlayıcılar, yüz fotoğraflarını, dövmeler veya yara izleri gibi tanımlayıcı işaretlerin fotoğraflarını) kaldırmalısınız. Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriğine dair kimliği saklayamamanızdan kaynaklanabilecek tüm hak taleplerden yalnızca siz sorumlusunuz.

Hizmetleri aşağıda sayılan durumlar kapsamına girebilecek bir Kullanıcı İçeriği yayınlamak için kullanmamayı kabul edersiniz:

 1. herhangi bir sözleşme veya güvence sözleşmesi veya yasası uyarınca söz konusu içeriği bu bağlamda kullanılabilir hale getirme hakkınız yoktur.
 2. Üçüncü bir tarafın patentini, telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, ahlaki haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya tanıtım veya gizlilik haklarını ihlal etmek veya kötüye kullanmak,
 3. Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA) veya yürürlükteki diğer herhangi bir gizlilik kanunu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmek,
 4. Yasadışı, zararlı, müstehcen, küçük düşürücü, tehdit edici, taciz edici, küfürlü, iftira niteliğinde, saldırgan veya başka herhangi bir kişi veya kuruluş için utanç verici içerik,
 5. Herhangi bir bireye veya gruba karşı ayrımcılık, bağnazlık, ırkçılık, nefret, taciz veya zarar vermeye teşvik,
 6. Yasadışı faaliyetlere teşvik,
 7. Hileli, yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı içerik,
 8. Bir iş ilanı veya iş talebi,
 9. Herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımının kullanımını kesmek, imha etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış virüsler veya diğer zararlı bilgisayar kodları içeren içerik.

Mülkiyet hakları

Medscape Network'ün ve Medscape Network ile bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir yazılımın ("Yazılım"), geçerli fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel ve gizli bilgiler içerdiğini kabul edersiniz. Ayrıca, Medscape İçeriğinin telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve yasaları ile korunduğunu kabul edersiniz. Yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği veya tarafımızdan veya geçerli lisans veren tarafından yetki tanınması durumları dışında, Medscape Network'ü, Medscape İçeriğini veya Yazılımınım, kısmen veya tamamen, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, üçüncü kişilere transfer etmemeyi, yayınlamamayı, kamuya açık olarak kullanmamayı, türevlerini oluşturmamayı veya herhangi bir nedenle "scraping" gerçekleştirmemeyi kabul edersiniz. Medscape Network’ün veya Hizmetlerin bu Koşullarda açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanılması, bu Koşulların ihlal edilmesi anlamına gelir, bizim ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilir.

Çevrimiçi Hizmetler aracılığıyla sağlanan bilgileri görüntüleyebilir, daha sonra okumak için makaleleri bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirebilir veya makalenin bir suretinin çıktısını alabilirsiniz. Materyallerimizden herhangi bir telif hakkı bildirimini kaldıramazsınız. Hizmetlere erişmek için tarafımızdan sağlanan ara-yüz dışında herhangi bir yola başvurmamayı kabul edersiniz.

Gizlilik Politikası

Univadis Gizlilik Politikası, Hizmet kullanıcıları hakkında bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine yönelik bilgiler içerir. Hizmetlere erişip, kullanarak Gizlilik Politikasının koşullarını kabul etmiş sayılırsınız ve Gizlilik Politikasının bu Koşulların ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini kabul edersiniz.

Üçüncü Taraflarla İlişkiler

Malların veya hizmetlerin talepleri ve teslimi ve bu tür anlaşmalarla ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar dahil olmak üzere, Reklam verenler veya Hizmetler üzerinden veya aracılığıyla bulunan diğer üçüncü taraflarla yazışmalarınız veya ticari ilişkileriniz veya tanıtımlarına katılmanız, yalnızca sizinle üçüncü taraf arasındadır. Bu tür üçüncü taraflarla, Hizmetler üzerinden ilişki kurulmasından veya herhangi bir ticari ilişkide bulunulmasından doğabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı kabul edersiniz.

Bu sözleşmenin tabi olduğu yasalar

İlgili web sitelerimiz aracılığıyla sunulan Hizmetlerin bu bileşenlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki ofislerimizden kontrol ediyoruz. Hizmetlere erişim sağlayarak, Hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm hususlar için, yasaların seçimi ilkeleri dikkate alınmaksızın, New York eyaletinin tüzüğünün ve yasalarının geçerli olacağını kabul edersiniz.

Fesih ve Değişiklik

Bazı durumlarda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Hizmetleri (veya bir bölümünü) önceden haber vermeksizin, aşağıda sayılan nedenlerle (münhasır nitelik taşımaz) geçici veya kalıcı olarak durdurabileceğimizi veya hesabınızı iptal edebileceğimizi ve Hizmetlerimiz üzerinden yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kaldırabileceğimizi kabul edersiniz. (a) bu Şartların veya diğer birleşik anlaşmaların veya yönergelerin ihlali veya ihlali, (b) kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumlarının talepleri, (c) tarafınızdan yapılan bir talep, (d) Hizmetleri (veya herhangi bir bölümüne) kesme veya maddi değişiklik uygulama (e) teknik veya güvenlikle ilgili sorunlar veya meseleler (f) uzun süre kullanılmama süreleri ve / veya (g) hileli veya yasa dışı faaliyetlere katılımınız. Sebeple ilgili tüm fesihlerin tamamen kendi takdirimize bağlı olarak gerçekleştirileceğini ve hesabınıza veya Hizmetlere erişiminizin sonlandırılması nedeniyle herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.

Sorumluluğun reddi

MEDSCAPE NETWORK, VARLIKLARI, HİZMETLERİ VE MEDSCAPE İÇERİĞİ HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ TAAHHÜTTE BULUNULMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. YUKARIDA BELİRTİLEN KOŞULA KISITLAMA GETİRMEKSİZİN, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZİLYETLİK VEYA İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE ZIMNİ OLARAK İFADE EDİLEN HERHANGİ BİR GARANTİYİ VE TİCARİ İŞLEM VEYA TİCARETİN KULLANIMINDAN DOĞAN GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDİYORUZ. MEDSCAPE NETWORK’ÜN, HİZMETLERİNİN veya MEDSCAPE İÇERİĞİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMİYORUZ. HİZMETLERLE ALINAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN DOĞRULUĞU, ZAMANI, TAMLIĞI VEYA GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ GARANTİ VERMİYORUZ. HİZMETLERİMİZ ARACILIĞI İLE VEYA TARAFIMIZDAN YAZILI VEYA SÖZLÜ HİÇBİR BİLGİ, HİZMETLERİMİZİN RİSKLERİNİN YEGANE SORUMLUSU OLDUĞUNUZ HİZMETLERİMİZ VASITASIYLA KULLANDIĞINIZ VEYA ELDE ETTİĞİNİZ İÇERİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ÜSTÜ KAPALI TAAHHÜT TEŞKİL ETMEYECEKTİR MEDSCAPE NETWORK’ÜN DİĞER KULLANICILARI İLE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMLERİNİZDEN YALNIZCA SİZ SORUMLULUĞUNUZ MEDSCAPE'İN HER KULLANICISINI TAKİP ETME VAZİFESİNİ YÜKLENMİYORUZ VE KULLANICI İÇERİKLERİNİN SORUMLULUĞUNU KABUL ETMİYORUZ. TIBBİ TAVSİYE VERMİYORUZ, BELLİ BİR ÜRÜNE, ÜRÜN KULLANICISINA, TEDAVİYE, TESTE, HEKİME, SAĞLIK MESLEĞİ KOLUNA VEYA GÖRÜŞÜNE DAİR ÖNERİDE BULUNMUYORUZ.

Yükümlülük

Hiçbir durumda biz veya ilgili direktörlerimiz, yetkililerimiz, çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, acentelerimiz, sponsorlarımız, lisans verenlerimiz veya Medscape Network’ü, Hizmetlerini veya Medscape İçeriğini oluşturmak, geliştirmek veya sunmakla ilgilenen diğer herhangi bir kişi veya kuruluş, bu Koşullardan veya bunlarla bağlantılı olarak veya Medscape Network’e, Hizmetlere veya Medscape İçeriğine erişilememesinden veya bunlardan yararlanamamasından veya Hizmetleri kullanımınız nedeniyle diğer kişilerle iletişim veya etkileşimlerinizden kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın, tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, kişisel yaralanma / yanlışa bağlı ölüm, kar kaybı veya veri kaybından veya iş kesintilerinden kaynaklanan hasarlar dahil, ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla) sorumlu tutulamayız. Biz, lisans verenlerimiz, tedarikçilerimiz veya Hizmetlerde belirtilen üçüncü taraflar, Hizmetleri kullanımınız veya kötüye kullanmanız ya da Hizmetler aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgiden kaynaklanan ölüm de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel yaralanmadan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir şikayet/talep, bu tür bir eyleme yol açan olayın gerçekleştiği tarihten itibaren bir (1) yıl içinde iletilmelidir. İşbu Koşullar altındaki çözümler münhasırdır ve işbu Koşullarda açıkça belirtilenlerle sınırlıdır. Yukarıda belirtilen zararların sınırlandırılmaları, sizinle aranızdaki anlaşmanın temel unsurudur.

Tazminat

Her birimizi ve ilgili memurlarımızı, direktörlerimizi, çalışanlarımızı, acentelerimizi, lisans verenlerimizi ve tedarikçilerimizi, sınırlama olmaksızın, Medscape Network’e, Hizmetlere ve Medscape İçeriğine erişiminiz veya kullanımınızdan veya bu Şartları ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklandığı iddia edilen, makul hukuk ve muhasebe masrafları çerçevesindeki herhangi bir talep, eylem, zarar, tazminat durumuna karşı savunmayı kabul edersiniz.

Bildirim ve tutanak prosedürleri ve telif hakkı aracısı

Medscape Network içindeki herhangi bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, telif hakkı temsilcimizle (aşağıda tanımlanmıştır) iletişime geçerek ve aşağıdaki bilgileri sağlayarak bu materyallerin (veya bunlara erişimin) kaldırılmasını talep edebilirsiniz:

 1. İhlal edildiğini düşündüğünüz, telif hakkıyla korunan eserin tanımlaması. Lütfen çalışmayı açıklayın ve mümkünse çalışmanın izinli sürümünün bir kopyasını veya konumunu (ör. URL) ekleyin.
 2. Hak ihlalinde bulunduğuna inandığınız materyalin tanımı ve yeri. Lütfen materyali tanımlayın ve URL'sini veya materyali bulmamızı sağlayacak diğer ilgili bilgileri sağlayın.
 3. Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve (varsa) e-posta adresiniz.
 4. Şikayetin konusunu teşkil eden materyalin hak sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmemiş olduğuna dair iyi niyetli inancınızı açıklayan bir beyan.
 5. Verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu ve aksi halde "yalancı şahitlik cezası"na çarptırılabileceğinizi, telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuzu belirten beyan.
 6. Telif hakkı sahibinden veya yetkili temsilcisinden alınan bir imza veya elektronik eşdeğeri.


Bu web sitesiyle ilgili telif hakkı konularında temsilcimiz:

WebMD LLC
Attn: Designated Copyright Agent
1201 Peachtree Street, NE
400 Colony Square, Suite 2100
Atlanta, Georgia 30361
copyright@webmd.net
Tel: 866-788-3097

Bir telif hakkı sahibi veya onun adına hareket etmeye yetkili bir kişi tarafından yukarıda belirtilen şartlara uymayan bildirimler, yeterli bildirim olarak kabul edilmez, karşı gerekçeleri oluşturan olayların veya koşulların gerçekliğine dair bilgilendirici sayılmaz. Bir hak ihlali olduğunu belirlediğimiz herhangi bir kullanıcının hesabını feshedebiliriz.

Değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Hizmeti, Medscape İçeriğini veya bu Koşulları değiştirme, sonlandırma veya sona erdirme hakkımızı saklı tutarız. Bu Koşullarda önemli bir değişiklik yapmamız durumunda, Medscape Network üzerinden bu tür değişiklikler hakkında bildirimde bulunacağız. Bu Koşulları değiştirdikten sonra Hizmetlere erişmeye veya bunları kullanmaya devam ederek, değiştirilen Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Değiştirilen Şartlar sizin için kabul edilebilir değilse, Medscape Network’ü ve Hizmetleri kullanmayı sonlandırmayı kabul edersiniz.

Tam Sözleşme

Web sitesinde belirli bir "yasal bildirimde" açıkça belirtilmedikçe, işbu Koşullar (Medscape Network Gizlilik Politikası dahil), Medscape Network'ü ve ilgili Servisleri ve Medscape İçeriğini kullanımınız (ve önceden kullanmanız) ile ilgili olarak WebMD ve Medscape arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder.

Bu Koşullar, WebMD, Medscape ve sizin aranızda, Medscape Network ve Hizmetlerle ilgili olarak tam ve münhasır anlaşmayı ve sözleşmeyi teşkil eder ve işbu Koşullar, WebMD, Medscape ve Medscape Network ve Hizmetlerle ilgili önceden gerçekleştirilmiş tüm sözlü veya yazılı anlaşmaların yerine geçer ve bunların yerini alır.

Devir

Bu Koşulları, önceden yazılı iznimiz olmadan, yasayla veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Koşulları, böyle bir onay olmaksızın devretme veya aktarma girişimleri geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Bu Koşulları, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, kısıtlama olmaksızın devredebilir veya aktarabiliriz. Yukarıdakilere tabi olarak, bu Koşullar, tarafların, halefleri ve yasal hak sahipleri için de bağlayıcıdır. Ayrıca, herhangi birimiz bu Koşullarda açıklanan hakları kullanabiliriz.

Bildirimler

İşbu Koşullarda yapılan önemli değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, işbu Koşullar çerçevesinde izin verilen veya gerekli olan tüm bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olarak gerçekleştirilecektir: (i) tarafımızdan e-posta yoluyla (her durumda Kayıt Bilgilerinizde bulunan e-posta adresine) veya (ii) Medscape Network üzerinden yayınlanarak. E-posta ile yapılan bildirimlerde, e-postanın alınma tarihi söz konusu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Feragat etmeme

Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü yerine getiremememiz, bu hakkın veya hükmün gelecekte uygulanmasından feragat anlamına gelmeyecektir. İşbu Koşullarda açıkça belirtilen durumlar haricinde, taraflardan herhangi birinin bu Koşullar kapsamındaki çözüm yollarının herhangi birini kullanılmaması, bu Koşullar kapsamındaki diğer çözüm yollarını etkilemez.

Varlığını sürdürme

İşbu Koşulların tüm hükümleri, Hizmetlere ve Medscape İçeriğine erişim ve kullanım lisansınız haricinde, Medscape Network hesabınızın feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

Bize ulaşın

Hizmetler veya bu Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda veya geri bildirimde bulunmayı arzu ederseniz, lütfen bize ulaşın: contactus@aptushealth.com. Geri bildirim ve önerilerinizi bizimle paylaştığınızda, Geribildiriminizde ve Hizmetlerimizi geliştirmemiz için bize önerebileceğiniz fikirlerin fikri mülkiyet haklarına dair tarafımıza münhasır olmayan, sürekli, değiştirilemez ve telifsiz bir lisans verirsiniz.

Son güncelleme: 20 Mayıs 2020.